تبلیغات
. - روشهای دریافت فیش عوارض خودرو

روشهای دریافت فیش عوارض خودرو

1389/06/30 17:37

نویسنده : عوارض خودرو مشهد

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک کنبد.

روشهای دریافت فیش عوارض خودرو

 

   مراجعه حضوری به یکی از مراکز 15گانه شهرداری

   ارسال مدارک با فاکس

 

* تمامی مودیان می توانند بجای مراجعه حضوری ، کپی کارتکس ویا شناسنامه خودرو ویا کپی پشت وروی کارت خودرو را به شماره 7656918 فاکس نموده و فیش خودرو را به وسیله پست درب منزل ویا محل کار دریافت نمایند.

 

* ارسال این فیش برای مودی هزینه ای ندارد.

 

* مودیان می بایست آدرس کامل وشماره ثابت ویا همراه را برروی کپی تهیه شده درج نمایند.

 

 

   تماس تلفنی

 

همچنین می توانید با شماره های 7657595 ، 7678929، 6051315  ، 8699100 ،6900500  تماس حاصل نموده ، اطلاعات خودرو شامل: شماره موتور، شاسی، پلاک، نام وتیپ خودرو، نام مالک ، سال ساخت، ماه تحویل ، آدرس وشماره تلفن رابیان نموده تا فیش برایتان ارسال گردد.

 

نکته :

 

پس از دریافت فیش به یکی از بانکهای تجارت مشهد مراجعه وپس از پرداخت، بر چسب عوارض را از همان بانک دریافت نمائید.

که در حالت 2و3نیازی به مراجعه حضوری به شهرداری نمی باشد.

نسخه مودی پس از مهر وپرفراژ بانک به منزله تسویه حساب کامل عوارض بوده وجهت هر نوع استعلام تا پایان سال جاری معتبرخواهد بود.

 

ضمناً برای ارسال فیش ، هزینه ای متوجه مودی نخواهد بود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1389/07/1 18:22