تبلیغات
. - آدرس مراکز عوارض خودرو

آدرس مراکز عوارض خودرو

1389/06/30 17:59

نویسنده : عوارض خودرو مشهد

نام مركز

آدرس

تلفن

اداره مركزی

میدان راهنمایی شهید صادقی2

7657595

منطقه 2

عامل –ابتدای شهید کریمی

7288081

منطقه1/3

عشرت اباد – هاشمی نژاد20

2227581

منطقه 2/3

بلوار مجلسی –میدان مسلم

2725006

منطقه 1/4

30متری طلاب مفتح 2

2700039

منطقه 3/4

اول پنج تن ابتدای شیخ طوسی

2144440

منطقه 5

میدان میرزا كوچك خان

2591475

منطقه 6

بلوار 17 شهریور –اول چهنو

3640046

منطقه8

میدان عدل خمینی- ابتدای فیاض بخش

8591091

منطقه 9

ابتدای اب وبرق- اول گلشن

8683000

منطقه 10

قاسم اباد –اندیشه 19

6570002

منطقه1/11

بلوارمعلم درب شمالی پارك ملت

6051315

منطقه2/11

بلواردانشجو – داخل پارك گلها

8699100

پردیس

میدان شهید فهمیده داخل پارک پردیس

6900500
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آدرس مراکز ،
آخرین ویرایش: 1389/07/1 17:57